China
XIN YANG XIN SHI DAI
Bulk Carrier
ship photo