Antigua & Barbuda
KAROLIINA
General Cargo Ship
ship photo