China
BO HAI BAO ZHU
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
ship photo