Malaysia
MV SETIA GIGIH
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo