Hong Kong
BAI LU ZUO
Oil Products Tanker
ship photo