Hong Kong
COSRICH LAKE
Crude Oil Tanker
ship photo