Panama
SHINKO MARU NO.23
Chemical Tanker
ship photo