Hong Kong
SHANDONG XIN RUI
Bulk Carrier
ship photo