Hong Kong
CHIPOL CHANGJIANG
General Cargo Ship
ship photo