Nigeria
MV TAMUNO-DEIN II
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo