Hong Kong
COSWISH LAKE
Crude Oil Tanker
ship photo