Japan
KANETO MARU NO.68
General Cargo Ship
ship photo