Argentina
LU QING YUAN YU 286
Fishing Vessel
ship photo