United States (USA)
STEAMER NATCHEZ
Passenger ship
ship photo