United States (USA)
OCEAN SCOUT
Anti-polution
ship photo