Taiwan
QUAN RI XIN NO.66
Fishing vessel
ship photo