Indonesia
KLM.SURGA BAHARI II
Cargo ship
ship photo