Norway
EDDA FERD
Offshore Tug/Supply Ship
ship photo