Statek Zbudowany GT DWT Rozmiar (m)
PATRIOT-V PATRIOT V
Unknown
-- --
EAGLE-TOO EAGLE TOO
Unknown
-- --
EXODUS EXODUS
Unknown
-- --
MASUCA MASUCA
Unknown
-- --
MISTY-WITCH MISTY WITCH
Unknown
-- --
ORCA-MARU ORCA MARU
Unknown
-- -13 x 3
BM-CONCISA BM CONCISA
Unknown
-- --
CIENFUEGOS CIENFUEGOS
Unknown
-- --
AROHANUI AROHANUI
Unknown
-- --
WINDCAT23 WINDCAT23
Unknown
-- -18 x 6
EVELINE EVELINE
Unknown
-- -86 x 9
DOBLEMAR-DOS DOBLEMAR DOS
Unknown
-- --
JHON-LIE JHON LIE
Unknown
-- --
AMIGO AMIGO
Unknown
-- --
JIRIBILLA JIRIBILLA
Unknown
-- --
DOLORES-858 DOLORES 858
Unknown
-- --
PEREGRINE-DALMATIA PEREGRINE DALMATIA
Unknown
-- -38 x 7
MI-AFRIQUITA MI AFRIQUITA
Unknown
-- --
US-GOV-VESSEL US GOV VESSEL
Unknown
-- --
MI-SUENO MI SUENO
Unknown
-- --