current ship flag: Antigua & Barbuda
BBC NEVADA
General Cargo Ship
Hình ảnh tàu BBC NEVADA
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Dec 11, 2017 23:31 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến GREENORE / Dec 22, 17:00
Hướng N/A Tốc độ 13.7 kn Mớn nước hiện tại 5.9 m
GT 9611 t Đóng 2006 Số IMO 9349289
DWT 12737 t Kích cỡ 138 x 21 m MMSI 304869000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết