current ship flag: Antigua & Barbuda
BBC NEVADA
General Cargo Ship
Hình ảnh tàu BBC NEVADA
Tải ảnh lên Thông tin thêm Theo dấu
Aug 19, 2017 15:51 UTC
 
Hành trình đến / Thời gian dự kiến đến SUEZ CANAL / Aug 19, 06:00
Hướng N/A Tốc độ 13.1 kn Mớn nước hiện tại 6.5 m
GT 9611 t Đóng 2006 Số IMO 9349289
DWT 12737 t Kích cỡ 131 x 21 m MMSI 304869000
Map filter
Tàu hàng
Tàu dầu
Tàu khách/Tàu du lịch
Xuồng Cao tốc
Yachts and sailing vessels
Tàu cá
SAR/Quân Đội
Loại khác/phụ
Chưa biết