Pullmantur Monarch - Passenger (Cruise) Ship

Pullmantur Monarch - IMO 8819500 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
5 out of 5 stars / 241 votes
 Add to My Fleet
Pullmantur Monarch
Photo of Pullmantur Monarch ship Tải ảnh lên

Tên tàu "Pullmantur Monarch", Số IMO đăng ký 8819500 và MMSI 229415000 là Tàu hiện đang treo cờ . Tàu được đóng năm 1991.

Pullmantur Monarch map position

Embed map

Pullmantur Monarch AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Passenger (Cruise) Ship
Cờ:
Flag of Malta Malta
Cảng đến:
WILLEMSTAD
Thời gian dự kiến đến:
Feb 26, 11:00
Lat/Lon:
10.40436 N/75.5314 W
Hướng/Tốc độ:
30.9 ° / 0 kn.
Mớn nước hiện tại: 7.8 m
Hô Hiệu:
9HA3314
IMO / MMSI:
8819500 / 229415000

Pullmantur Monarch Master Data

Đóng: 1991
Kích cỡ:
268 x 36 m
Mớn nước:
7.55 m
Place of build:
Premium users only
GT:
73937 t
NT:
47505 t
DWT:
6500 t
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Ngày / Giờ Cảng / Quốc Gia
Feb 24, 2018, 17:06 UTC
Feb 23, 2018, 20:04 UTC
Feb 18, 2018, 00:04 UTC
Feb 17, 2018, 23:10 UTC
 Request more Port Calls

Web resources (Pullmantur Monarch)

No data

Disclaimer

Pullmantur Monarch current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of Pullmantur Monarch data.