VK BREMEN - other type ship

VK BREMEN - MMSI 211671600 - Chi tiết và vị trí hiện tại

SHIP RATING
5 out of 5 stars / 4 votes
 Add to My Fleet

Tên tàu "VK BREMEN", Số IMO đăng ký N/A và MMSI 211671600 là Tàu hiện đang treo cờ . Tàu được đóng năm 1931.

VK BREMEN map position

Embed map

VK BREMEN AIS Data

Báo cáo gần nhất:
Loại tàu,:
Unknown
Cờ:
Flag of Germany Germany
Cảng đến:
N/A
Thời gian dự kiến đến:
N/A
Lat/Lon:
53.16898 N/8.62702 E
Hướng/Tốc độ:
121.8 ° / 0.6 kn.
Mớn nước hiện tại: Chưa biết
Hô Hiệu:
Chưa biết
IMO / MMSI:
N/A / 211671600

VK BREMEN Master Data

Đóng: 1931
Kích cỡ:
17 x 4 m
Mớn nước:
1.7 m
Place of build:
Premium users only
GT:
N/A
NT:
N/A
DWT:
N/A
Crude (bbl): Premium users only

5 cảng đến gần nhất theo ghi nhận của AIS

Không dữ liệu

Web resources (VK BREMEN)

No data

Disclaimer

VK BREMEN current position and history of port calls are received by AIS. Technical specifications, tonnages and management details are derived from VesselFinder database. The data is for informational purposes only and VesselFinder is not responsible for the accuracy and reliability of VK BREMEN data.