Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
DIOMEDES DIOMEDES
Fishing Vessel
1976825 69756 x 12
NDURANCE NDURANCE
Cable Layer
20137417 1228799 x 30
KSL-SAN-FRANCISCO KSL SAN FRANCISCO
Bulk Carrier
201494528 181066292 x 45
FLORA-PIONEER FLORA PIONEER
Wood Chips Carrier
200739996 49455200 x 32
PORT-OF-AYR PORT OF AYR
Trawler
1974254 -32 x 7
ADISH-3 ADISH 3
Tug
2017499 70042 x 11
VIKTORIA-JAEGERS VIKTORIA JAEGERS
Tanker (HAZ-B)
-- -109 x 10
KOTA-JOHAN KOTA JOHAN
Container Ship
201724261 24147172 x 30
INTERNAUTIC7 INTERNAUTIC7
Sailing vessel
-- -17 x 5
RHEINTAL RHEINTAL
Passenger ship
-- -59 x 18
ORMARAN ORMARAN
Fishing vessel
-- -20 x 6
TOROSAY TOROSAY
Unknown
-- --
IBERICA-KNUTSEN IBERICA KNUTSEN
LNG Tanker
200693915 77541277 x 43
GERMANS-MORAS GERMANS MORAS
Fishing vessel
-- --
VIRGO VIRGO
Other type
-- -18 x 3
MY-TCB MY TCB
Yacht
2003396 5442 x 8
VALO VALO
Passenger Ship
2010229 1927 x 8
SVITZER-BENTLEY SVITZER BENTLEY
Tug
1996381 20033 x 12
ASTERION-II ASTERION II
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
199131804 6368193 x 27
IBN-AL-ABBAR IBN AL ABBAR
Container Ship
199916705 24376183 x 28