Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
INSPIRIT INSPIRIT
Pleasure craft
-- -12 x 4
MYQUINTESSA MYQUINTESSA
Yacht
1989480 -47 x 9
JANA-DESGAGNES JANA DESGAGNES
Chemical/Oil Products Tanker
19936262 10550124 x 18
LOCH-CRINAN LOCH CRINAN
Bulk Carrier
201331508 56108190 x 32
FATIMA FATIMA
Tanker
-- -125 x 12
DANCING-QUEEN DANCING QUEEN
Passenger ship
-- -24 x 4
DARYA-MAHESH DARYA MAHESH
Bulk Carrier
200831258 56056190 x 32
SIGNAL-PUMA SIGNAL PUMA
Crude Oil Tanker
200558418 105034244 x 42
FEI-FENG FEI FENG
Passenger ship
-- -19 x 4
BOX-JELLYFISH BOX JELLYFISH
Sailing vessel
-- -9 x 3
BBC-BANGKOK BBC BANGKOK
General Cargo Ship
20116310 8045128 x 17
JUTTER JUTTER
Tanker
-- -86 x 11
JOSE-Y-AMPARO JOSE Y AMPARO
Fishing vessel
-- -16 x 6
MARCO-POLO MARCO POLO
Dredger
19793933 303896 x 19
SUZANNA-SAR SUZANNA SAR
Other type
-- -20 x 5
HNY-7 HNY 7
HSC
-- -7 x 2
HOEGH-AMERICA HOEGH AMERICA
Vehicles Carrier
200357718 21182200 x 32
MARISDY MARISDY
Cargo ship
-- -110 x 9
LOMBRAGE LOMBRAGE
Other type
-- -39 x 5
FRENCH-WARSHIP FRENCH WARSHIP
Law enforcment
-- -28 x 28