Βάση δεδομένων Λιμένων

Πληροφορίες για 6,000 λιμάνια παγκοσμίως, περιλαμβάνει την περιγραφή του λιμανιού και τη θέση του σε χάρτη. Επίσης εμφανίζονται στο χάρτη τα πλοια που πλησιάζουν το λιμάνι

  PortLOCODE 
  ESLCG
  NOAHM
  NOAKM
  DKAAL
  DKAAR
  GLJEG
  IRABD
  JPABA
  AUABP
  DKAAB
  GBABA
  GBABD
  GBAYD
  GBAYW
  CIABJ
  JPABO
  AEAUH
  IQALF
  EGAGN
  IRAEU