Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
NDURANCE NDURANCE
Cable Layer
20137417 1228799 x 30
ADISH-3 ADISH 3
Tug
2017499 70042 x 11
VIRGO VIRGO
Other type
-- -18 x 3
SVITZER-BENTLEY SVITZER BENTLEY
Tug
1996381 20033 x 12
ODIN ODIN
Other type
-- --
MS.-ALLIE MS. ALLIE
Towing vessel
-- -30 x 8
MULTRATUG-9 MULTRATUG 9
Tug
1973180 -27 x 9
AFRICA AFRICA
Bulk Cement Barge, non propelled
198012980 26492118 x 24
DINTEL DINTEL
Dredging or UW ops
-- -18 x 6
RV-GEORGE-DAVIDSON RV GEORGE DAVIDSON
Dredging or UW ops
-- -8 x 3
PENFELD PENFELD
Law enforcment
-- -20 x 5
OCEANUS OCEANUS
Diving ops
-- --
RCM-SAR-01 RCM-SAR 01
SAR
-- -11 x 4
SB-406 SB 406
Tug
19842050 81067 x 15
GORDON-V.-SR. GORDON V. SR.
Towing vessel
-- -18 x 8
BERTHOLD-BEITZ BERTHOLD BEITZ
SAR
-- -20 x 5
DONGESTROOM DONGESTROOM
Other type
-- -90 x 12
POSEIDON-I POSEIDON I
Hopper Dredger
19735019 525498 x 18
PHORCYS PHORCYS
Tug
1987242 25031 x 9
S7-HUAN-SHAN-HAW S7 HUAN SHAN HAW
Pilot
-- --