Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
ROEDLOK ROEDLOK
Unknown
-- --
Z576-MARE-NOSTRUM Z576 MARE NOSTRUM
Unknown
-- -38 x 8
MELISSA MELISSA
Unknown
-- -18 x 4
NOWORRIES NOWORRIES
Unknown
-- --
LOS-SANTOS LOS SANTOS
Unknown
-- -29 x 11
RAPHAEL RAPHAEL
Unknown
-- --
CUFFYSARK CUFFYSARK
Unknown
-- --
PACO-LO-GRILL PACO LO GRILL
Unknown
-- --
SAMARITAIN SAMARITAIN
Unknown
-- -80 x 8
LUNASOL LUNASOL
Unknown
-- --
RUBIKON RUBIKON
Unknown
-- --
VICTORIA-A VICTORIA A
Unknown
-- -32 x 8
NUEVO-FALUCHO NUEVO FALUCHO
Unknown
-- -15 x 5
ODIN ODIN
Unknown
-- --
JOAN-IFRANCISCO JOAN IFRANCISCO
Unknown
-- -22 x 6
ATLAS ATLAS
Unknown
-- -20 x 6
US-GOV-VESSEL- US GOV VESSEL -
Unknown
-- --
THALASSA THALASSA
Unknown
-- -35 x 7
WYK2-JOHANNA-LEINTJE WYK2 JOHANNA LEINTJE
Unknown
-- --
VERA VERA
Unknown
-- -80 x 10