Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
KASTOR KASTOR
Unknown
-- -12 x 4
JADE JADE
Unknown
-- --
NNS-CENTENARY NNS CENTENARY
Unknown
-- -95 x 11
QUEEN-OF-DENMARK QUEEN OF DENMARK
Unknown
-- --
S.Y.-MAGIC S.Y. MAGIC
Unknown
-- --
MOOREA-III-12.0V MOOREA III 12.0V
Unknown
-- --
ESCAPADE ESCAPADE
Unknown
-- --
LISI-III LISI III
Unknown
-- --
AMERICAN-TRIUMPH AMERICAN TRIUMPH
Unknown
-- -88 x 16
POPEYE-MARINO-2 POPEYE MARINO 2
Unknown
-- --
ORNELLO-2 ORNELLO 2
Unknown
-- -17 x 4
MELIS-K MELIS K
Unknown
-- --
NETA NETA
Unknown
-- -77 x 18
SEA-STAR SEA STAR
Unknown
-- --
JESUS-PORTELA JESUS PORTELA
Unknown
-- --
TRUANT-2 TRUANT 2
Unknown
-- --
MARUSYA MARUSYA
Unknown
-- --
MISS-ELLA MISS ELLA
Unknown
-- --
BRU-40-LUCTOR-ET-EME BRU-40 LUCTOR ET EME
Unknown
-- -39 x 11
MV-AHMED-IV MV AHMED IV
Unknown
-- --