Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
ISMAIL-BIYIKLI ISMAIL BIYIKLI
Passenger ship
-- -34 x 8
ALEXANDER ALEXANDER
Passenger Ship
2007118 3322 x 7
KONINGIN-WILHELMINA KONINGIN WILHELMINA
Passenger ship
-- -17 x 4
HILTRUD-EHLERS HILTRUD EHLERS
Passenger ship
-- -17 x 5
BLANKENBURG BLANKENBURG
Passenger ship
-- -51 x 15
EXPRESS-SKOPELITIS EXPRESS SKOPELITIS
Passenger Ship
1986246 -45 x 8
VIKING-SEA VIKING SEA
Passenger (Cruise) Ship
201647842 4870228 x 29
BENTAGO-EXPRESS BENTAGO EXPRESS
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
20006348 78796 x 28
TIDEVIND TIDEVIND
Passenger Ship
2008176 1925 x 8
ECOLUTION ECOLUTION
Passenger ship
-- -24 x 7
SEASTREA-NEW-JERSAY SEASTREA NEW JERSAY
Passenger Ship
2001417 10043 x 11
MICHALAKIS-III MICHALAKIS III
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
20171190 75078 x 17
KMP-LELEMUKU KMP LELEMUKU
Passenger/Ro-Ro Cargo Ship
2017513 60148 x 12
TWIN-STAR TWIN STAR
Passenger ship
-- -18 x 5
ASEAN-RAIDER-II ASEAN RAIDER II
Passenger Ship
1997141 -31 x 7
ZEELAND ZEELAND
Passenger ship
-- -40 x 8
DAWN-TREADER DAWN TREADER
Passenger ship
-- -32 x 7
AURORA AURORA
Passenger ship
-- -35 x 8
LINI LINI
Passenger ship
-- -14 x 5
DR.ALBERT-SCHWEITZER DR.ALBERT SCHWEITZER
Passenger ship
-- -17 x 4