Βάση δεδομένων σκαφών

AIS δεδομένα πλοίου/Θέση

Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
FSO-AFRICA
FSO AFRICA
FSO
2002236638 432023378 / 68
FSO-ASIA
FSO ASIA
FSO
2002236638 432023380 / 68
EUROPE
EUROPE
FSO
2002234006 441561380 / 68
SA-OCEANIA
SA OCEANIA
FSO
2003234006 441585380 / 68
KHALIJ-E-FARS
KHALIJ-E-FARS
FSO
2011190612 355015335 / 60
TAKUNTAH
TAKUNTAH
FSO
1977170706 349592392 / 60
OCEANIC-FORTUNE
OCEANIC FORTUNE
Crude Oil Tanker
2010170618 320054340 / 60
OLYMPIC-TROPHY
OLYMPIC TROPHY
Crude Oil Tanker
2010170611 320159340 / 60
OLYMPIC-TRUST
OLYMPIC TRUST
Crude Oil Tanker
2010170611 319616340 / 60
OLYMPIC-TARGET
OLYMPIC TARGET
Crude Oil Tanker
2011170611 319861340 / 60
OLYMPIC-LION
OLYMPIC LION
Crude Oil Tanker
2010170611 319540340 / 60
OLYMPIC-LEOPARD
OLYMPIC LEOPARD
Crude Oil Tanker
2011170611 319368340 / 60
OLYMPIC-LUCK
OLYMPIC LUCK
Crude Oil Tanker
2010169955 319106340 / 60
ATHERINA
ATHERINA
Crude Oil Tanker
2011169919 319471340 / 60
YUAN-RUI-YANG
YUAN RUI YANG
Crude Oil Tanker
2022169675 318451333 / 60
FSO-UOTE-1
FSO UOTE 1
Crude Oil Tanker
1993169435 298033392 / 59
AL-GHUWAIRIYA
AL GHUWAIRIYA
LNG Tanker
2008168189 154940345 / 55
LIJMILIYA
LIJMILIYA
LNG Tanker
2009168189 155159345 / 55
AL-SAMRIYA
AL SAMRIYA
LNG Tanker
2009168189 154900345 / 55
TWIN-POLLUX
TWIN POLLUX
Crude Oil Tanker
2014167578 320701332 / 60