Πλοίο Κατασκευή GT DWT Μέγεθος (m)
REPOLENTA REPOLENTA
Sailing vessel
-- -12 x 6
SOLQUEST SOLQUEST
Pleasure craft
-- --
EB33 EB33
Pleasure craft
-- -18 x 5
ANTAMAR ANTAMAR
Sailing vessel
-- -14 x 4
LIBERATION LIBERATION
Pleasure craft
-- --
AAVA AAVA
Sailing vessel
-- -10 x 4
TONIC TONIC
Pleasure craft
-- -10 x 4
ALOHA ALOHA
Sailing vessel
-- -15 x 5
LUCKY-STARS LUCKY STARS
Pleasure craft
-- -16 x 5
DIVA DIVA
Sailing vessel
-- -10 x 4
SAMSARA SAMSARA
Sailing vessel
-- -15 x 4
MINALTO MINALTO
Pleasure craft
-- -11 x 3
ROB-ROY-4 ROB ROY 4
Sailing vessel
-- -14 x 8
WALLENBERG WALLENBERG
Pleasure craft
-- -19 x 6
NAJADEN2 NAJADEN2
Sailing vessel
-- -13 x 4
MARINE-FAIRY MARINE FAIRY
Sailing vessel
-- -14 x 5
ALLIANCE ALLIANCE
Sailing vessel
-- -12 x 4
ENIXUS ENIXUS
Sailing vessel
-- -11 x 4
STRATEGIC-RUM-RESERV STRATEGIC RUM RESERV
Sailing vessel
-- -10 x 4
MAGNUM-1 MAGNUM 1
Sailing vessel
-- -11 x 3