Βάση δεδομένων Λιμένων

Πληροφορίες για 6,000 λιμάνια παγκοσμίως, περιλαμβάνει την περιγραφή του λιμανιού και τη θέση του σε χάρτη. Επίσης εμφανίζονται στο χάρτη τα πλοια που πλησιάζουν το λιμάνι

  PortLOCODE 
  EGAKI
  EGAUE
  EGAZA
  SVAQJ
  COACD
  MXACA
  ITAOL
  GHACC
  CLACH
  GRACL
  GBAHN
  ITACT
  USADK
  IDADB
  AUADL
  YEADE
  RUAEL
  ESADR
  GRGIE
  NOAAF