Βάση δεδομένων Λιμένων

Πληροφορίες για 6,000 λιμάνια παγκοσμίως, περιλαμβάνει την περιγραφή του λιμανιού και τη θέση του σε χάρτη. Επίσης εμφανίζονται στο χάρτη τα πλοια που πλησιάζουν το λιμάνι

  PortLOCODE 
  MAAGA
  ESAGA
  GRAGN
  DKAGO
  DKAGH
  DKASH
  GRAGM
  GRGMA
  GRAGT
  GRAGO
  GRAKI
  GRANI
  GRAGG
  NOAGO
  GRAGA
  ITAGP
  PRBQN
  ESAGU
  JPAGJ
  SEAHU